Víťazom všetkých kategórií 2.ročníka literárnej súťaže ROZLET – 2020 sa uskutoční 22.9. 2020 o 13.00 hod. v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho na Rázusovej ul. č. 261 v Trnave. Do 18.9.2020 potvrďte účasť cez info@literarneumenie.sk . Cestovné je na vlastné náklady. Sledujte aktuality www.literarneumenie.sk .