Náš vznik

   Občianske združenie FEMINA – KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATELIEK vzniklo 11. februára 2008. Jeho poslaním je združovať ženy, literárne činné, vydávať pôvodnú literárnu tvorbu svojich členiek a autoriek vstupujúcich do literatúry,  vytvárať priaznivé podmienky pre slobodný a všestranný rozvoj slovenskej literatúry, brániť profesionálne záujmy a práva svojich členiek, nadväzovať a rozvíjať spoluprácu s inými spisovateľskými spolkami, literárnymi združeniami, klubmi, krúžkami, knižnicami, školami a vzdelávacími zariadeniami v SR a zahraničí.