46.ročník  festivalu slovenských literátov, knižnej kultúry a umeleckého slova.

Viera Valachovičová- Ryšavá