Okresné kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.Členstvo v porotách.

Hedvika Kramárová, Mária Mesárošová, Viera Valachovičová Ryšavá