V stredu 19. 11. 2008 o 17.00 hod. sa v Klube spisovateľov na Laurinskej 2 uskutočnila prezentácia antológie prózy, poézie a satiry, ktorá vyšla pod názvom „Keď život šplechne do očí“ vo vydavateľstve AXIMA, Ivanka pri Dunaji. Antológiu, ktorú zostavila Vladimíra Komorovská zo štrnástich príspevkov súčasných slovenských autoriek, uviedla Viera Švenková, predsedníčka občianskeho združenia FEMINA – Klub slovenských spisovateliek. Prítomní hostia si vypočuli predhovor Vladimíry Komorovskej, rozhovory s autorkami, ukážky poézie z pera Evy Bachletovej a Otílie Dufekovej, aforizmy Anity Tešovičovej, ktoré zhrnula pod názov „S pasom, aj bez neho“, úryvok z prózy „Testiná“ od Jany Šimulčíkovej, poviedku Milky Zimkovej „Bankomat“ a na záver recenziu na celú antológiu „Desivé tiene, blikavé svetielka“ z pera Milana Kendu.