Profil a poézia zo zbierky -Perom a srdcom s poetkou Evou Hajnovičovou.

Viera Valachovičová Ryšavá