So spisovateľkou Dagmar Wagnerovou Škamlovou v Noci s Andersenom .

Dagmar Wagnerová Škamlová